Midtsjællandsbanen

Den Sjællandske Midtbane

Midtsjællandsbanen

Den store jernbanelov fra 1908 indeholdt en statsbane fra Næstved over Herlufmagle, Glumsø, Sandby, Ringsted, Hvalsø, Skibby, Frederikssund og Slangerup til Hillerød. Det skulle være en enkeltsporet uindhegnet bane. Ved en lovændring i 1917 blev det besluttet at indhegne banen og at gøre Næstved-Ringsted til en dobbeltsporet hovedbane, som kunne aflaste den daværende sydbane via Køge og gøre turen København-Næstved 2 km kortere.

Det kuperede terræn krævede mange høje dæmninger og dybe gennemskæringer. For at undgå overskæringer i niveau blev der bygget mange broer, alene 11 mellem Ringsted og Hvalsø. Både i Ringsted og Frederikssund blev der opført nye stationsbygninger, der lå bedre for den nye bane.

Den dobbeltsporede strækning Næstved-Ringsted eksisterer stadig og blev i 1950’erne en del af Sydbanens hovedstrækning. Ringsted-Frederikssund blev nedlagt i 1936. Hvalsø-Frederikssund blev dermed den danske jernbanestrækning, der har haft kortest levetid: 7½ år.

Standsningssteder /Ringsted-Frederikssund var bl.a Hvalsø Station

Midtbanen skulle være ført videre til Hillerød, hvor den kunne sluttes til den eksisterende bane Hillerød-Helsingør. Undervejs ville den også have fået forbindelse med Slangerupbanen. Strækningen Frederikssund-Hillerød blev aldrig færdig, men man var kommet langt med anlæg af broer, dæmninger og gennemskæringer inden projektet blev opgivet. Det forberedte tracé mellem Hillerød og Brødeskov/Nørre Herlev blev i 1947 udnyttet til en omlægning af Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane.

Broen over Roskilde Fjord ved Frederikssund blev pillet ned kort efter nedlæggelsen og genbrugt som jernbanebroen over Limfjorden i Aalborg. Også i Hvalsø blev Midtbanen genbrugt, idet Kalundborgbanen på nogle hundrede meter blev forlagt til Midtbanens spor.

./. Kilder:
Wikipedia

sjællandske midtbane
Sjællandske Midtbane

En virtuel tur igennem en del af den gamle banestrækningen, lige uden for vores vinduer!